e-cigarete.net
Trgovina električnim cigaretama

USB – miniUSB kabel

25.00 kn

USB – miniUSB kabel

Služi za punjenje baterija e-cigarete opremljenih miniUSB priključkom putem USB porta na računalu.

Opis

USB – miniUSB kabel za punjenje baterija raznih modela e-cigareta opremljenih miniUSB priključkom.