e-cigarete.net
Trgovina električnim cigaretama

Izjava o privatnosti

Naša je stranica: https://www.e-cigarete.net.

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu prijave kupaca prilikom obrade narudžbe internet stranice www.e-cigarete.net.

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio općih uvjeta poslovanja e-cigarete.net web trgovine.

Health and spa d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice e-cigarete.net pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca odnosno korisnika, a posebice opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Health and Spa d.o.o., Rude 91, Samobor (u daljnjem tekstu e-cigarete.net) obrađuje osobne podatke.

E-cigarete.net se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici e-cigarete.net i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

E-cigarete.net štiti privatnost korisnika usluga na način da prilikom realizacije traženih usluga i davanjem obavijesti uz naše usluge, koristimo isključivo podatke koje korisnik pristane dati.

Obvezujemo se da osobne informacije nećemo prodavati, iznijeti ni dati trećim osobama. Svaki kupac odnosno korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@e-cigarete.net.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije kupca odnosno prijavom na internet stranici www.e-cigarete.net od strane korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama e-cigarete.net, kupac odnosno korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

E-cigarete.net će kod obrade narudžbe zatražiti od kupca određene osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresu. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu. Tražene podatke koristimo isključivo kako bi kupcu mogli dostaviti naručene artikle.

Davanje osobnih podataka je odluka kupca odnosno korisnika. Ako kupac odnosno korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

E-cigarete.net prikuplja i obrađuje osobne podatke kupca koji pristupaju internet stranici e-cigarete.net, radi realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe kupcu, komunikacije s kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprijeđivali svoje procese u interesu kupaca. Kako bi ponuda za kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama kupaca.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti e-cigarete.net internetsku stranicu.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na internet stranici e-cigarete.net, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi kupca.

Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obavješću na email adresu info@e-cigarete.net.

Dijeljenje podataka

E-cigarete.net neće dijeliti osobne podatke kupca odnosno korisnika s drugim stranama osim u slučajevima kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi kupca. U tim slučajevima e-cigarete.net će po potrebi podijeliti osobne podatke kupca s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti isporučen.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
  3. Bankama – kartičnim kućama u slučaju reklamacije ili ispravka transakcije.
  4. Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

E-cigarete.net pohranjuje osobne podatke registriranih kupaca internet stranice e-cigarete.net na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. E-cigarete.net pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i korisnik može zatražiti i dobiti od e-cigarete.net cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na email adresu: info@e-cigarete.net.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na email adresu info@e-cigarete.net i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na email adresu info@e-cigarete.net.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca odnosno korisnika i e-cigarete.net odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka e-cigarete.net uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako e-cigarete.net provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice e-cigarete.net, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. E-cigarete.net se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, e-cigarete.net može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na e-cigarete.net internet stranici. Zato e-cigarete.net poziva kupce i korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti, na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se kupac ili korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo kupca i korisnika da napusti, te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu e-cigarete.net. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici e-cigarete.net. Nastavak uporabe internetske stranice e-cigarete.n od strane kupca i korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da kupac i korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.